Rezidence Radimova

Magazín o bydlení

Přepočítal se dodavatel? Reklamujte vyúčtování za energie

Jednou za rok rozesílají dodavatelé elektřiny a zemního plynu domácnostem vyúčtování. Může na něm být nedoplatek i přeplatek za spotřebovanou energii. Fakturu se vyplatí překontrolovat a případné chyby reklamovat. Současně je dobré porovnat si ceny energií u jiných společností a v případě lepší nabídky zvážit změnu dodavatele a ulevit tak rodinnému rozpočtu.

Zvlášť domácnosti, které své domy nebo byty vytápí elektřinou či zemním plynem, mívají vyšší roční spotřebu. Chyba se pak do vyúčtování snadno vloudí. Dodavatelé se mohou splést ve výpočtu, v tarifu nebo dokonce v samotné spotřebě. Proto se vyplatí udělat si na fakturu za elektřinu a zemní plyn čas a projít ji.

Na odečtu energií záleží

Jak je možné, že se dodavatelé mohou splést i v něčem tak důležitém, jako je spotřeba plynu nebo elektřiny? Záleží mimo jiné na tom, jak je odečet dělaný. Je třeba předeslat, že odečet energií nedělají dodavatelé, ale distributoři (a to jsou jiné společnosti). Domácnost má povinnost umožnit pracovníkovi distribuce přístup k elektroměru nebo plynoměru a o datu odečtu bývá dopředu informována. Vyúčtování je možné dělat i na základě samoodečtu, to pak samotný odběratel nahlásí spotřebu na měřidle.

Právě samoodečet se přitom v době pandemie uplatňuje více.  „Vzhledem ke stále přetrvávajícímu riziku nákazy onemocněním covid-19 řada dodavatelů i letos vyzvala domácnosti, aby provedly samoodečet, a poskytla jim návod na jeho provedení. Jestliže si nejste jisti tím, že u vás distributor provedl odečet, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Souhrnná faktura za elektřinu či plyn

Po nějaké době od odečtu dostávají domácnosti vyúčtování, tedy souhrnnou roční fakturu za elektřinu nebo zemní plyn. Spolu s tím přichází i informace o přeplatku nebo nedoplatku.

Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni dodavatelé automaticky vracejí přeplatky. Tam, kde se jedná o stokorunové částky, může být praktické je započíst na další zálohy. „Ovšem u vyšších částek není důvod k tomu, aby si je dodavatelé ponechávali. Pokud vám vznikne vysoký přeplatek, domluvte se s dodavatelem energií na snížení záloh, protože ty mají podle zákona v souhrnu odpovídat vaší spotřebě,“ dodává Eduarda Hekšová.

Pokud domácnost najde ve vyúčtování chybu, měla by co nejdříve kontaktovat dodavatele a požádat ho o vysvětlení. Mimo jiné si odběratel může vyžádat i informace o spotřebě za poslední tři roky. Pokud dodavatel situaci není schopen vysvětlit nebo se spotřebitel domnívá, že došlo k chybě, lze podat reklamaci vyúčtování. Podle spotřebitelské organizace dTest lidé nejčastěji reklamují nesrovnatelnosti v uhrazených zálohách a započtených platbách, chybný produkt či sazbu, výši stálého měsíčního platu nebo nesprávné zúčtovací období.

Na vyřízení reklamace 15 dní

Podání a průběh reklamace vyúčtování se řídí obchodními podmínkami. V nich bývá mimo jiné uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. „I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, doporučujeme, abyste po prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ sděluje Eduarda Hekšová a dodává: „Uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případný dodavatelem vyfakturovaný nedoplatek. Pokud se později ukáže, že vaše reklamace byla oprávněná, bude vám částka vrácena zpět.“

Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli. „Dodavatel, který by s vyřízením reklamace otálel bezdůvodně, riskuje. Nejenže mu ERÚ může udělit sankci, také samotný zákazník po něm může požadovat finanční náhradu, která běžně dosahuje tisícových částek,“ upozorňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

Pokud dodavatel lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na 600 korun za každý den zpoždění, maximálně pak může požadovat částku 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun, maximálně o 7 500 korun. Toto právo však žadatel musí uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne.

Vyúčtování energií v nájemním bytě

Poněkud jiná pravidla pak platí u nájmu bytu. Pokud je smlouva o dodávkách energií vedena na pronajímatele a nájemce mu platí za energie zálohově, je pronajímatel povinen předložit nájemci vyúčtování spotřebovaných energií do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

„Za zpoždění má nájemce právo na úhradu pokuty ze strany pronajímatele, a to ve výši 50 korun za každý den, pokud to bylo domluveno například v nájemní smlouvě. Pokutu ovšem pronajímatel neplatí, když sám neobdrží vyúčtování od svého dodavatele. V takovém případě musí nájemci vyúčtování předat, jakmile jej budete mít k dispozici,“ uvádí Eduarda Hekšová a k tomu ještě doplňuje: „Nájemce může žádat po pronajímateli podklady pro vyúčtování a podávat námitky proti němu. Při nespokojenosti s vyúčtováním se pak může bránit soudní cestou.“

Prostor vybrat nového dodavatele

Doba, kdy se řeší vyúčtování energií, může být impulsem pro změnu dodavatele. Firem, které prodávají elektřinu a zemní plyn jsou na trhu desítky a liší se svými cenami. Zvlášť u domácností s vyšší spotřebou může změna dodavatele přinést úsporu v řádech tisíců korun ročně. Jedním z důležitých parametrů výběru nové společnosti je pak pochopitelně nabízená cena.

K té by si ale lidé měli podle Jana Schindlera, analytika kalkulátoru TZB-info.cz, zjistit co nejvíce informací. Je například důležité vědět, na jak dlouho cena platí, zda se mění podle situace na trhu nebo je naopak fixní a nemění se několik let.

„Lidé by se také měli zajímat, jakou budou mít cenu po ukončení platnosti například akční ceny. Někteří dodavatelé sice nabízejí smlouvy bez závazku, pokud ale zákazníci mají sjednanou určitou cenu a ukončí smlouvu předčasně, pak musí doplatit rozdíl většinou mezi smluvní cenou a standardním ceníkem. Když zákazníky není dlouhodobě aktivní, mohou se mu v době prodloužení výrazně zvýšit ceny,“ uzavírá Jan Schindler.

Kontrolujete si pravidelně vyúčtování energií a měníte dodavatele?

Rezidence Radimova

Vánoční výzdoba na poslední chvíli? Tohle máte hned hotové

Advent je v plném proudu a vaše domácnost vypadá jako by se nechumelilo? Nestihli jste ještě ani naaranžovat větvičky do vázy? Ukážeme vám, jak si během jednoho odpoledne vyzdobit byt z toho, co máte doma nebo pro co si doběhnete na zahradu.

Inspirace: Jaké jsou trendy v interiérech pro zimu 2021?

Každé roční období si žádá své. Podzim je tady se vším všudy a brzy se přehoupne v zimu. Z interiérů se vytrácí zářivé letní barvy. Je třeba převléct polštáře a změnit dekorace. Ukážeme vám, jaké jsou hlavní trendy závěru letošního roku.

geosan development