Rezidence Radimova

Magazín o bydlení

Chyba ve vyúčtování? Jak reklamovat fakturu za služby v nájemním bytě?

Pronajali jste si byt, a kromě nájmu platíte také zálohové platby? S vyúčtováním nemusíte být spokojeni, a pokud v něm objevíte chybu, můžete fakturu reklamovat. Může se jednat třeba o vyúčtování tepla, vody, provoz výtahu nebo komunální služby. Za kým s reklamací jít? A jaká jsou vaše práva, pokud částka na vyúčtování nesedí? Co dělat, když poskytovatel odmítne reklamaci řešit?

Ať už si byt pronajímáte od soukromého majitele nebo od družstva, nájem je zpravidla jen jednou z položek, kterou musíte uhradit. Zálohově se pak platí i další služby – většinou je to dodávka tepla a vody, služby spojené s provozem domu (výtah, osvětlení společných prostor, úklid) nebo poplatky za odvoz komunálního odpadu. Služby mohou zajišťovat různé společnosti, vždy ale platí, že by vám jednou za rok (nebo za jiné dohodnuté zúčtovací období) měly vyčíslit přijaté zálohy a skutečné náklady. Výsledkem vyúčtování je buď přeplatek, nebo nedoplatek.

Kdy vyúčtování služeb čekat?

Poskytovatel služby, třeba dodavatel tepla, společenství vlastníků jednotek, družstvo či soukromý majitel vám jako nájemci musí vyúčtování služeb doručit nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. „To bývá většinou od ledna do prosince, proto do konce dubna může příjemce služeb očekávat roční vyúčtování,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

V nájemní smlouvě by mělo být uvedeno, jaké služby pronajímatel svému nájemníkovi zajistí. Roli hraje i vybavení bytu. Pokud je například v interiéru plynový kotel, tak by se majitel a nájemce měli dohodnout, kdo z nich uzavře smlouvu o dodávkách plynu. Jestliže to bude nájemník, měl by si na sebe energie přepsat a komunikovat už přímo s dodavatelem. Tato možnost je výhodnější u dlouhodobých, několik let trvajících nájmů, jinak by mohly být časté přepisy elektřiny či plynu zbytečnou administrativní zátěží.

Máte právo vyúčtování reklamovat

Ten, kdo služby odebírá, tedy platí za ně, by měl mít vždy možnost nahlédnout do vyúčtování. Pokud jsou služby přeúčtovány, měl by mít nájemce možnost zjistit, jakým způsobem jsou rozpočítány. Právo má také na kopie těchto dokladů.

Jakmile se nájemníkovi, jenž za služby platí, cokoli nezdá, může vyúčtování do 30 dnů reklamovat, vznést proti němu námitky. Poskytovatel služby má pak dalších 30 dnů na to, aby požadavek vyřídil (tato lhůta běží ode dne doručení reklamace). „Jestliže se vyúčtování služeb nebo vyřízení námitek zpozdí, má příjemce služby právu, aby mu ten, kdo služby zajišťuje, zaplatil pokutu – její maximální výše je 50 korun za každý den zpoždění,“ doplňuje Lukáš Zelený.

Nárok na pokutu nevzniká, pokud sám pronajímatel dostal vyúčtování služeb nebo podklady k nim včas. Platí však, že pronajímatel by měl vždy postupovat co nejrychleji a vyúčtování nebo přeúčtování služeb nezdržovat.

Jiné podmínky u elektřiny a plynu

Trochu jiná situace pak vzniká v případě elektřiny a zemního plynu. Dodávky těchto energií se řídí smlouvou, kterou pronajímatel nebo nájemce uzavřou s obchodníkem. Zde platí smluvní a obchodní podmínky, které obě strany ztvrdily svým podpisem. I vyúčtování elektřiny nebo zemního plynu je možné reklamovat, při tom je třeba postupovat podle návodu na webových stránkách dodavatele nebo v dopise, který spolu s vyúčtováním poslal.

„Dodavatelé někdy vyzývají zákazníky, aby reklamovali vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznické linky. Ty lze využít pro získání prvotní informace, ovšem pak by měla následovat písemná reklamace, abyste měli důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ radí Lukáš Zelený.

Také dodavatelé elektřiny mají na vyřízení reklamace zákonem stanovenou lhůtu – vše musí zvládnout do 15 kalendářních dnů od dne doručení reklamace. Pakliže je reklamace uznána za oprávněnou, je dodavatel povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. „Nedodrží-li tuto lhůtu v případě reklamace vyúčtování elektřiny, vzniká odběrateli právo na náhradu 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč. U plynu se jedná o náhradu 750 Kč za každý den prodlení, maximálně však 7500 Kč,“ vypočítává právník.

Když dodavatel dělá potíže

Při reklamacích vyúčtování se mohou dodavatelé cukat, a v takové chvíli je možné obrátit se na Energetický regulační úřad. Ten nedávno zveřejnil statistiku nejčastějších stížností spotřebitelů na dodavatele energií a žebříčku kralovaly právě chyby ve fakturách a reklamace vyúčtování. „Pokud spotřebitelé řeší problémy v energetice, zejména se svým dodavatelem, mohou se obrátit na ERÚ telefonicky, písemně nebo osobně,“ upřesňuje Jan Pokorný, člen Rady ERÚ.

Spor ohledně vyúčtování je možné řešit také soudně, tak jako vyúčtování ostatních služeb. „Ovšem je třeba upozornit, že podání reklamace nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky na službách. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, případně dojde k dohodě, bude neoprávněně fakturovaná částka vrácena,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Reklamovali jste někdy služby v bytě? A jak úspěšní jste byli?

Rezidence Neklanka II

Nemovitost jako investice? Proč stále lákají byty k pronájmu

Kdo má našetřeno, zvažuje, kam v současné době vložit peníze, aby na účtech neztrácely svoji hodnotu. Jednou z možností je pořízení nemovitosti jako investice. Podle finančníků mají byty nebo domy své místo v každém dobře diverzifikovaném portfoliu. Oproti komoditám pak nabízejí výnosy z pronájmu. Vše je však nutné dobře spočítat, už proto, že ceny nemovitostí, zejména bytů v žádaných lokalitách, jdou stále nahoru.

Přepočítal se dodavatel? Reklamujte vyúčtování za energie

Jednou za rok rozesílají dodavatelé elektřiny a zemního plynu domácnostem vyúčtování. Může na něm být nedoplatek i přeplatek za spotřebovanou energii. Fakturu se vyplatí překontrolovat a případné chyby reklamovat. Současně je dobré porovnat si ceny energií u jiných společností a v případě lepší nabídky zvážit změnu dodavatele a ulevit tak rodinnému rozpočtu.

geosan development