Rezidence Neklanka II

Magazín o bydlení

Možnosti úspor v domácnosti

Současná nepříznivá ekonomická situace, prudký růst cen energií, inflace, nepříznivý trend na trhu s nemovitostmi, to jsou všechno faktory, které nutí mnoho lidí začít přemýšlet nad úsporami v domácnosti. Při šikovném hospodaření se dá ušetřit opravdu hodně, jen je třeba popřemýšlet a efektivně vyhodnotit, kde jsou úspory reálné a kolik by se dalo uspořit. Rady odborníků, byť dobře míněné, na pořízení solárních panelů nebo nových moderních spotřebičů, které spotřebují méně energie, jsou pro spoustu lidí právě z hlediska vysokých pořizovacích cen a návratnosti v dlouhodobém horizontu kvůli velmi omezeným finančním možnostem nereálné. 

SNÍŽENÍ TEPLOTY

Pokuste se snížit nastavenou teplotu v místnostech o jeden až dva stupně, ve vyúčtování to bude pro vás znamenat úsporu v řádů tisíců korun, Snížení teploty je velmi dobře realizovatelné, stačí se o něco tepleji obléct, tento trend byl v západních zemích praktikován již před mnoha lety.

ROZMRAZUJTE PRAVIDELNĚ LEDNICI

Bylo prokázáno, že už pouhý 1 cm námrazy v mrazáku znamená v celoročním měřítku stovky, někdy až tisíce korun.

VĚTREJTE EFEKTIVNĚ

V místnostech je třeba pravidelně větrat, ale při delším a častějším větrání dochází ke snížení teploty, už pokles o pouhého půl stupně a následné vytopení na původní teplotu přináší větší spotřebu energií. Větrejte několikrát denně krátce, nejlépe průvanem, maximálně 3 minuty. Po tuto dobu k poklesu teploty nedojde.

PERTE PRÁDLO, AŽ BUDETE MÍT NAPLNĚNOU PRAČKU

Každý to zná, dřív člověk pral v pračce třeba jen malé množství prádla, nyní je třeba chovat se ekonomičtěji, ušetříte za energie, ale také za vodu. Toto chování může výrazně ovlivnit spotřebované množství kubických metrů vody, i zdánlivá maličkost se při celoročním vyúčtování projeví výraznou úsporou.

SPLACHUJTE UŽITKOVOU VODOU

I když se to může někomu zdát úsměvné, i při tomto chování dochází k velkým úsporám, užitkovou vodu, která zůstane z domácího úklidu, přepírání drobného prádla a jiných činností, lze zužitkovat právě tímto způsobem, ušetříte a navíc se budete chovat ekologicky, zásoby vody v přírodě se neustále snižují.

NEPLÝTVEJTE POTRAVINAMI

Bylo jednoznačně prokázáno, že současná populace neúměrně plýtvá potravinami a velké množství přijde nakonec vniveč a skončí v popelnici. Nízké akční ceny v supermarketech mnohé lákají k větším nákupům jídla, které stejně nakonec nespotřebují a vyhodí je. Změnou v tomto chování lze docílit také značných finančních úspor.

VAŘTE EKONOMICKY

Keramické desky a horkovzdušné trouby mají poměrně dlouhou dobu, kdy dobíhají energie při vypnutém spotřebiči, u trouby je to zhruba 20 minut, kdy je udržena požadovaná teplota, u keramické desky 5 až 7 minut. Při vaření budete muset více přemýšlet a hlídat tyto doběhy energie, ale úspora získaná tímto chováním je až překvapivá.

Prognózy odborníků ohledně vývoje cen energií nejsou vůbec příznivé, situaci ovlivňuje vysoká cena emisních povolenek i sílící tlak na rychlou dekarbonizaci, takže nezbývá nic jiného, než se těmto skutečnostem přizpůsobit  a bolestivý zásah do rodinného rozpočtu korigovat úsporami.

Rezidence Radimova

Je lepší byt nebo dům

Rozhodnutí, zda investovat do bytu nebo domu, je zásadní rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé zvážení. Byt je samostatný obytný prostor ve větší budově. Naproti tomu dům je typicky samostatná budova, která nabízí více obytného prostoru a venkovních ploch. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody a je důležité je zvážit před konečným rozhodnutím.

Moderní typy vytápění rodinného domu – Jakou variantu si vybrat?

Při volbě typu vytápění rodinného domu je důležité zvážit několik faktorů, jako jsou velikost domu, počet obyvatel, energetická náročnost, místní podmínky a nejdůležitěji, vaše osobní preference. V dnešní době existuje několik moderních typů vytápění, které nabízejí různé výhody a nevýhody. V tomto článku si projdeme tepelné čerpadlo, kotel na plyn, kotel na tuhá paliva, elektrokotel a různé druhy vytápěcích těles.

geosan development