Benkova Rezidence

Magazín o bydlení

Omyly a mýty o tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo již dlouho není neznámým pojmem, stále se ale můžeme o tepelných čerpadlech dozvědět různé zavádějící informace, díky kterým si pak na tento alternativní zdroj tepla vytvoříme mylný názor. Navštívili jsme proto poradenský web Abeceda tepelných čerpadel, který pomáhá zorientovat se v informacích o tepelných čerpadlech a hledali jsme vysvětlení pro nejčastější omyly a mýty o tepelných čerpadlech.

Hlučná a hlavně drahá

Asi nejčastějším omylem je dojem, že tepelná čerpadla jsou hlučná a hlavně drahá a že se tato investice nevrátí. Tato informace je již dávno minulostí a zde je vysvětlení. Kvalitní tepelné čerpadlo je samozřejmě stále dražší, než například plynový kotel. Zásadní výhodou ale jsou velmi nízké náklady na provoz a pohodlná obsluha. Nyní se například náklady na tepelné čerpadlo vrátí majiteli běžného rodinného domu zhruba za 5 až 10 let provozu. A při stále rostoucích cenách energií může být návratnost ještě rychlejší. Co se týče hlučnosti, bereme-li v potaz moderní tepelná čerpadla od renomovaných výrobců, ta není nijak zvlášť obtěžující. Vždy záleží na vhodné montáži celého zařízení. Vnitřní a vnější jednotky tepelného čerpadla by měly být instalovány tak, aby se jejich hluk nepřenášel do stavební konstrukce domu.

schéma tepelného čerpadla

Krátká životnost

Pokud byla řeč o návratnosti investice, jistě se kriticky zeptáte na životnost tepelného čerpadla samotného. Budeme-li opět řešit pouze kvalitní tepelná čerpadla a samozřejmě s odbornou montáží, životnost zcela určitě nelze pokládat za krátkou, v každém případě je dána především životností kompresoru. Tu lze ovlivnit správným dimenzováním výkonu čerpadla a kvalitní regulací, která minimalizuje počet startů kompresoru. Důležitý je také samotný způsob zapojení kotelny. Například tepelná čerpadla typu země/voda dosahují bez problému životnosti přes 20 let, další oblíbená čerpadla typu vzduch / voda mají ověřenou životnost přes 15 let.

tepelná čerpadla

Podchlazují okolí a nefungují v zimě

To, že tepelná čerpadla podchlazují okolí nebo nefungují v zimě, je informace čistě smyšlená. Tepelná čerpadla samozřejmě díky principu své činnosti své okolí (vzduch, zemi nebo vodu) ochlazují, nikdy jej ale nemohou ochladit natolik, aby jej běžné proudění vzduchu, sluneční záření a vliv okolních teplot nestihlo kompenzovat. Vaší zahradě ani okolí domu žádné nebezpečí přílišného ochlazení nehrozí. Kvalitní tepelná čerpadla typu vzduch / voda, která odebírají teplo ze vzduchu, mohou bez problémů pracovat i v hlubokých mrazech. Důkazem může být i fakt, že ve Švédsku má 90% novostaveb své tepelné čerpadlo.

Benkova Rezidence

Benkova Rezidence, nový projekt na pražském Chodově

Benkova Rezidence představuje komorní projekt dvou bytových domů, zasazený ve vilové čtvrti pražského Chodova. Tento unikátní projekt se vyznačuje nebývale dobrou občanskou vybaveností a pěší dostupností ke všem potřebným službám.

Je lepší byt nebo dům

Rozhodnutí, zda investovat do bytu nebo domu, je zásadní rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé zvážení. Byt je samostatný obytný prostor ve větší budově. Naproti tomu dům je typicky samostatná budova, která nabízí více obytného prostoru a venkovních ploch. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody a je důležité je zvážit před konečným rozhodnutím.

geosan development