Rezidence Neklanka II

Magazín o bydlení

Potíže se sousedy? Podívejte se, jaká jsou vaše práva

Najít příjemné bydlení za dobrou cenu je v současné době náročné. Dobrých bytů je stále málo a nové se staví jen pomalu. Když už hezké bydlení najdete, může vám život znepříjemnit soused – například hlukem, nepořádkem na společné chodbě nebo pravidelným grilováním na balkoně, z něhož jde kouř do vašich oken. Co si v takové situaci počít?

Potíže se sousedy nejsou jen záležitostí velkých bytových domů nebo paneláků. Hluk, kouř nebo jiné nepříjemnosti může způsobovat i soused na vsi nebo v rezidenční výstavbě nových domků se zahradou. Během dní pracovního klidu vás například může neustále obtěžovat sekačka, cirkulárka nebo motorová pila. Přátelské upozornění, že je přece státní svátek, nefungují a vám už dochází trpělivost. Nahlédněte proto do občanského zákoníku, který na podobné sousedské nešvary pamatuje.

Kouř, odpadky nebo hluk

Občanský zákoník zakazuje pronikání odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, světla, stínu, hluku, otřesů a dalších podobných účinků na pozemek jiného vlastníka. Odborně se takové účinky nazývají imise a dělí se na přímé a nepřímé.

  • Přímé imise vznikají z aktivního úmyslného chování souseda. Například když odvádí dešťovou vodu na sousední pozemek, pouští na něj svá zvířata nebo na něj sváží odpad, aniž by se dohodl s jeho vlastníkem.
  • Nepřímé imise vznikají jako vedlejší produkt jiné činnosti souseda. Patří mezi ně kouř z páleného listí nebo grilování, stínění vzrostlými stromy nebo hluk z balkónu či zahrady.

„Zatímco přímé imise jsou zakázány za všech okolností, nepřímé jsou zakázány, jen když překračují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují vás v obvyklém užívání nemovitosti. Samozřejmě soused musí společně s občanským zákoníkem respektovat i další právní předpisy týkající se životního prostředí nebo nočního klidu a také místní vyhlášky,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Sousedem přitom není jen ten, s kým máte společnou hranici pozemku či stěnu bytu, ale i uživatel vzdálenější nemovitosti. Rozhodující je, zda k vám od něj pronikají imise.

Domovní řád a jeho pravidla

Když není se sousedem rozumná řeč, máte několik možností, jak se bránit. Pokud žijete ve společném panelovém nebo bytovém domě, nahlédněte nejdříve do domovního řádu. V něm bývá zpravidla srozumitelně napsáno, co je a není dovoleno. Na tento řád můžete souseda upozornit. Nejčastěji jsou v domovním řádu specifikována pravidla týkající se dodržování klidu, chování zvířat, bezpečnosti a podobně. V případě společenství vlastníků bytových jednotek je domovní řád součástí stanov.

Pokud neuspějete a pokud jde o souseda ze stejného domu, můžete se obrátit na výbor sdružení vlastníků jednotek či představenstvo družstva, aby se sousedem řešily vaši stížnost. Lze se odvolat právě na zmíněný domovní řád, který stanovuje i pravidla chování v domě. „Závaznost domovního řádu je dlouhodobě předmětem odborných diskusí. Každopádně nelze vymáhat dodržování těch pravidel domovního řádu, která odporují právním předpisům,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Kateřina Horáková z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev k tomu dodává: „Možnost sankcionovat nedodržování pravidel se nabízí zejména u povinností, která vlastníkům bytů nebo členům bytových družstev stanoví přímo zákon. Peněžitá sankce by zřejmě musela vyplývat ze stanov společenství vlastníků nebo bytového družstva. Soudní praxe však v tomto zatím není dostatečně ustálená.“

Policie, inspekce, soud

Když je to se sousedem k nevydržení, a navíc máte podezření, že se svým chováním dopouští přestupku, můžete zavolat městskou či státní policii. Na tu se lidé obracejí hlavně při nedodržování nočního klidu.

Česká inspekce životního prostředí pak může řešit například zápach z kompostu, skládky nebo z pálení rostlinného a jiného odpadu.

Poslední možností je pak podání soudní žaloby. To je pro většinu lidí krajním prostředkem obrany vzhledem k povinnosti zaplatit soudní poplatek a riziku, že bude nutné v případě prohry uhradit druhé straně náklady soudního řízení a zastoupení advokátem.

Výpověď hlučnému sousedovi

Ochrany před problematickým sousedem se může domáhat i nájemce nemovitosti. Může jednat sám, nebo požádat o pomoc pronajímatele, který má povinnost nájemci zajistit nerušený nájem. „Je-li rušícím sousedem sám pronajímatel, může to vést k oprávněné výpovědi z nájmu ze strany nájemce. Platí to i obráceně, pronajímatel může nájemce z nájmu vypovědět, jestliže nepřípustně komplikuje život sousedům,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Jaké jsou vaše zkušenosti se sousedy?

Rezidence Neklanka II

Jak výhodně pronajmout (nejen investiční) byt?

Kdo má nemovitost navíc, může vydělat. Poptávka po bytech k pronájmu totiž v posledních měsících roste. O tom, kolik z nájmu utržíte, rozhoduje řada okolností, například lokalita nebo samotný stav bytu. Důležité je nemovitost k pronájmu dobře připravit a zkusit tak zvýšit její cenu. Současně byste si měli vybrat solidního nájemníka. Zeptali jsme se odborníků na reality, jak na to a přinášíme vám konkrétní tipy.

Hypotéky loni táhly. Bude rekordní i rok 2021?

Rekord. Tak lze stručně charakterizovat loňský rok coby do objemu sjednaných hypoték. Čísla za prosinec zatím ještě nejsou zcela známá, ale už teď je jasné, že úvěrům na bydlení se loni velmi dařilo. Jen v listopadu dosáhl objem hypotečních úvěrů, které banky prodaly, hodnoty 26,9 miliard korun. Překonány tak byly nejsilnější roky 2016 a 2017. Ač to na první pohled vypadá pozitivně, z řad odborníků zaznívá i varování.

geosan development