Benkova Rezidence

Magazín o bydlení

Prodáváte nebo kupujete byt? Daň z nabytí nemovitosti nově platí kupující

Do realitního trhu opět vstupuje novinka, která se týká placení daní v případě prodeje nebo koupě nemovitosti. Daň z nabytí nemovitostí budou od 1. listopadu letošního roku platit s definitivní platností kupující. Loni na této dani, kterou mohl platit jak kupující, tak prodávající, stát vybral téměř 11 miliard korun. Jaké povinnosti se vás při koupi nového bytu týkají? Do kdy musíte podat daňové přiznání? Kolik na dani zaplatíte?

Při pořízení nové nemovitosti musíte zvládnout celou řadu úkonů: hledání vhodného bytu nebo domu, jednání s realitkou, vyjednání hypotéky u banky, vyladění kupní smlouvy s právníkem, zajištění úschovny u notáře… Nově přibude i položka podání a zaplacení daní z nabytí nemovitosti.

Od 1. 1. 2016 totiž dochází ke změně poplatníka z nabytí nemovitosti, která přechází na nové majitele, tedy na kupující. Povinnost bude platit pro všechny, kteří podají kupní smlouvu na katastr po 1. listopadu. Následně musí podat daňové přiznání u svého finančního úřadu a uhradit daň z nabytí nemovitosti. Sazba daně, která je 4 % z ceny nemovitosti, zůstává neměnná.

Poplatník daně z nabyté nemovitosti

Dosud byl poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci a na tom, kdo daň ve finále zaplatí, se mohli kupující s prodávajícím dohodnout. Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, logicky tedy kupující.

Nová právní úprava by podle předkladatelů měla zkrátit a urychlit správu daní. Mimo jiné budou informace o poplatníkovi lépe dohledatelné, například v příslušném katastru nemovitostí. Nová legislativa také ruší institut ručitele daně, což by mělo vést ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně (finanční úřady).

Změny se dotknou inženýrských sítí

Nová legislativa přináší mimo jiné i změny do zdanění inženýrských sítí. Zdanění nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou podle katastrálního zákona budovou. Jde například o vodovodní a kanalizační potrubí.

Osvobození od daně z nabytí nemovitosti

Daň se počítá z ceny kupované nemovitosti a zůstává ve výši 4 procenta stejně jako v předchozí právní úpravě. Daň ale nebudou platit všichni. Od povinnosti zaplatit daň při nabytí nemovitosti jsou osvobozeny byty v novostavbě, sklepy, komory nebo parkovací stání, která jsou kupována společně s novým bytem. Na ostatní nemovitosti, jako jsou ateliéry, studia, nebytové prostory se toto osvobození nevztahuje.

Podle dosud platné úpravy bylo od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k novým stavbám a bytovým jednotkám. Šlo proto například i o rozestavěné novostavby, které se už nezapisují do katastru nemovitostí. Záměrem nové úpravy je tak zamezení osvobození od daně u rozestavěných staveb.

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Jak je to se směnou nemovitosti?

Co když byt nekupujete, ale směníte? Je nutné, abyste i v takovém případě platili daně? Nová legislativní úprava si dala za cíl zjednodušit určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Protože podle novely bude poplatníkem vždy nabyvatel, budou poplatníkem daně z nabytí nemovitosti obě smluvní strany. Každý z nich proto podá své vlastní daňové přiznání k  nemovitosti, kterou bude nabývat.

Novela současně zavádí zjednodušení výpočtu daně, pokud se základ daně při směně nemovitých věcí bude určovat porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty. V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou se pro účely určení sjednané ceny nebude přihlížet k hodnotě pozbývané nemovitosti. Srovnávací daňovou hodnotou je částka, která odpovídá 100procentní směrné hodnotě nebo zjištěné ceně. Pokud je nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, je součástí sjednané ceny i hodnota pozbývané nemovité věci.

Daň je třeba vyřídit do 3 měsíců

Kupující musí do 3 měsíců od provedení vkladu na katastr nemovitostí podat daňové přiznání a daň také uhradit na příslušném finančním úřadě. Nově je zaveden postup, že poplatník podá daňové přiznání k dani, a pokud částka činí méně než 200 korun, správce daně tuto daň stanoví, avšak daň nepředepíše do evidence daní a poplatník nemá povinnost daň zaplatit.

Jaký je váš názor na změnu poplatníka daně při nabytí nemovitosti?

Benkova Rezidence

Psychologie domova: Jak prostředí ovlivňuje náš duševní stav

Prostředí, ve kterém žijeme, má zásadní vliv na naše duševní zdraví a pohodu. Barvy jsou jedním z klíčových prvků ovlivňujících naše emoce a nálady v domácím prostředí.

Energetická úspornost ve vašem domě: Zelené technologie pro každodenní bydlen

Zelené technologie se stávají nedílnou součástí moderních domácností s ohledem na udržitelnost a snižování spotřeby energie.

geosan development