Rezidence Neklanka

Magazín o bydlení

Rekonstrukce bytu: Kdy potřebujete souhlas sousedů a stavební povolení?

Konečně jste koupili byt. Je sice starší a potřebuje určité úpravy, ale po rekonstrukci se vám v něm bude žít báječně. Ještě než se do stavebních úprav pustíte, měli byste informovat sousedy. Podle náročnosti rekonstrukce můžete potřebovat i stavební povolení nebo souhlas SVJ. Na co před rekonstrukcí nezapomenout?

Než kopnete do zdi

Máte jasnou představu. Tady zeď probouráte, propojíte obývací pokoj s kuchyní a získáte hezký obytný prostor. Jenže než si nějakého fachmana pozvete, raději vše prodiskutujte s odborníkem. Takové kopnutí do zdi se nemusí vyplatit. Především u starších bytů by měl rozsáhlejší rekonstrukci předcházet stavební průzkum. Odborník by se měl podívat, jaké konstrukce a stavební materiál byly použity a co budou stavební úpravy vyžadovat.

Zásahy do konstrukcí musí jednoznačně posoudit statik. Pokud chcete bourat příčky, je třeba posoudit, zda nejsou nosné! Nové příčky, které budete naopak stavět, protože chcete prostor rozdělit, musí stavbu respektovat a musí být lehké, aby neohrozily únosnost stropu. Pozor si dejte i na výběr ostatních materiálů – například plastová okna vám sice ušetří nějaké to teplo, ale ve starším domě mohou způsobit problémy v podobě plísní. Navíc některé zásahy nemusí povolit památkáři, pokud je dům památkově chráněn.

U nás se rekonstruuje, řekněte sousedům

Když se stěhujete do nového bydlení, čeká vás mimo jiné i seznamování se sousedy. Když jim v šest ráno začnete nad hlavou vrtat a bouchat, není to zrovna dobrá vizitka pro začátek společného soužití. Ať už se pouštíte do velkých stavebních úprav nebo jen do drobné rekonstrukce, ke které nepotřebujete souhlas sousedů, přesto je informujte. Většina domů je vybavena ve společných prostorách informační nástěnkou. Napište, že u vás probíhá rekonstrukce, pracovat se bude od do a že děkujete za pochopení. Nic vás to nestojí a většina sousedů to jistě bude vnímat jako vstřícné gesto.

Rekonstrukce bytu vlastního a družstevního

A teď už se podíváme, jak je to u jednotlivých typů bytů. Záleží totiž, zda se rozhodnete rekonstruovat byt v osobním vlastnictví nebo ve vlastnictví družstevním.

  • Byt v osobním vlastnictví – za splnění určitých podmínek lze byt rekonstruovat i bez souhlasu společenství vlastníků (vnitřní rekonstrukce bytu bez zásahu do společných prostor). Nicméně pokud stavební úpravy budou zasahovat do společných částí domu, je nutný souhlas společenství vlastníků bytových jednotek. Jde například o rekonstrukce, které zasáhnou svislé a vodorovné konstrukce, balkóny, rozvody tepla, vody, kanalizace. Většinou jsou blíže vypsány ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky. O souhlasu takové rekonstrukce se zpravidla hlasuje na shromáždění společenství.
  • Byt v družstevním vlastnictví – tento byt vlastně patří oficiálně družstvu, proto úřady chápou jako stavebníka družstvo. To by mělo družstevníkovi udělit souhlas s rekonstrukcí bytu. Způsob udělení tohoto souhlasu upravují stanovy družstva. Pokud je nutné stavební povolení, musí o něho požádat družstvo.

Rekonstrukce bytu: Práva vaše a vašich sousedů

Jako majitel bytu máte určitě právo upravit si ho k obrazu svému. Nicméně je potřeba respektovat i druhé. Příliš velký zásah do společných prostor, nadměrný hluk nebo stavební práce v pozdních nočních nebo naopak ranních hodinách mohou být na úkor sousedských vztahů.

Jaká práva mají vaši sousedé? Rozhodně by měli vědět o tom, že se rekonstrukce ve vašem bytě chystá, že bude po určitou dobu v domě hluk a prach. Práce byste měli provádět v rozumnou dobu a zašpiněné společné prostory, kde dělníci bezpochyby nadělají, po skončení rekonstrukce uklidit.

V případě, že je rekonstrukce rozsáhlejší a musíte požádat o stavební povolení, stávají se vaši sousedi účastníky stavebního řízení. Pokud zasahuje do společných částí domu, je účastníkem tohoto řízení i společenství vlastníků domů.

Rekonstrukce bytu a legislativa

Než se do rekonstrukce pustíte, zajděte se informovat na stavební úřad – předejdete tak případnému nedorozumění. Seznámit byste se také měli se stavebním zákonem a občanským zákoníkem.

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. – upravuje požadavky na stavbu, stavební úpravy a rekonstrukce. Za stavbu jsou dle stavebního zákona považována veškerá stavební díla vznikající stavební nebo montážní technologií. Stavbou se tak míní například nástavba, přístavba, ale i stavební úprava, která zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Jako stavba je vnímaná i rekonstrukce v bytě. Stavební zákon říká, že pokud jde o stavbu pro bydlení, je investor vždy povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Rekonstrukci je nutné ohlásit stavebnímu úřadu, popř. si zajistit stavební povolení. Pokud je toto porušeno, vystavuje se investor pokutě až ve výši 50 tisíc korun.
  • Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – jak jsme se už zmínili, při větším stavebním zásahu, který se dotkne i společných prostor, je nutný souhlas SVJ. Nový občanský zákoník stanovil, že pro přijetí usnesení o rekonstrukci a modernizaci domu je zapotřebí souhlasu tří čtvrtin všech vlastníků. Dále nový občanský zákoník říká, že majitel může byt opravovat, ale pokud provádí rekonstrukci bytu, je povinen umožnit v zájmu respektování předpisů a předcházení škodám přístup do bytu po předchozím ohlášení osobě odpovědné za správu domu. Zákoník také říká, že vlastník bytové jednotky má právo uvnitř stavebně upravovat svůj byt, nesmí však ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

Kdy není nutné stavební povolení a ohlášení

Ne vždy se musíte se stavebním povolením a ohlášením rekonstrukce obtěžovat. Například u rekonstrukce bytových jader, které patří k nejčastějším, došlo ke zmírnění požadavků. Úřady předpokládají, že tzv. autorizovaná osoba, která rekonstrukci provádí, sama zajistí odborné vedení stavby, a proto není ve většině případů nutné o rekonstrukci stavební úřad informovat.

Stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu nejsou dle stavebního zákona nutné v tomto případě:

  • Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby
  • Nemění se vzhled a užívání stavby
  • Není vyžadováno posouzení vlivu na životní prostředí
  • Stavební úpravy neovlivní požární bezpečnost stavby
  • Není rekonstruována kulturní památka

Máte rekonstrukci bytu za sebou? Nebo se teprve chystáte? Jak na stavební úpravy reagovali sousedé? Co vše jste museli zajistit?

Rezidence Neklanka

20 trendů pro kuchyni roku 2020

Ti, kdo se letos pouštějí do rekonstrukce nebo zařizování kuchyně, mají z čeho vybírat. Nejvíce kuchyňské trendy roku 2020 sednou všem, kteří si zamilovali minimalismus a čistotu designu. Prostor je ale i pro odvážnější a netypická řešení, nezvyklé kombinace barev, originální prvky, přírodní materiály a důraz na působivé detaily. Kterým z dvaceti klíčových trendů letošního roku se necháte inspirovat?

Jak proměnit městský balkon v zelenou oázu?

Městské balkony a terasy už dávno neslouží jako místa, kde se suší prádlo, skladují jízdní kola nebo vyřazený nábytek. Stále častěji se proměňují v zelené oázy, kde je možné snídat, odpočívat nebo si v podvečer vypít osvěžující drink. Abyste si mohli klidné chvíle užívat i na svém balkoně, stačí opravdu málo.

geosan development