Rezidence Neklanka

Magazín o bydlení

Rekonstrukce bytu má svá pravidla. Sousedy připravte na hluk a prach

Byt jste pořídili s vidinou rekonstrukce. Ačkoli inzeráty stavebních firem často slibují rychlost a preciznost, pravdou je, že rekonstrukce se může táhnout. Na koupelnu potřebujete alespoň deset dní, abyste dodrželi technologické postupy. Kompletní rekonstrukce bytu si vyžádá měsíce. Na to, že se u vás bude prášit a hlučet byste měli připravit své sousedy.

Soužití v bytových domech nemusí být jednoduché. Dělíte se o společné prostory na chodbách a ve výtahu (proč tady děti pořád pohazují papírky a výrostci malují ty sprosté obrázky) a musíte ustát, pokud se sousedům nebude líbit, že jste se pustili do rozsáhlé rekonstrukce.

Lidé jsou různí a mají různé zvyklosti. Senioři, kteří tráví celý den doma, mohou být unavení z neustálého hluku sbíječek a vrtaček. Zvlášť, pokud práce trvají několik dní v kuse. Proto než s rekonstrukcí začnete, připravte na ni své sousedy. Ve většině bytových domů bývá alespoň malá nástěnka s oznámeními: napište sousedům, že začínáte rekonstruovat, sdělte jim předpokládaný termín dokončení prací a omluvte se za hluk nebo zvýšenou prašnost.

Souhlasy s rekonstrukcí a zákony

Stavební zákon pojem „rekonstrukce“ nezná, pracuje s termínem „stavební úprava“ a je záhodné, abyste si ho před plánováním rekonstrukce prošli, může vám ušetřit hodně vrásek na čele.

Zde jsme vypíchli alespoň klíčové informace.

  • Když rekonstruujete bytové jádro, zpravidla se obejdete bez stavebního povolení. Tím, že si vše ověříte na příslušném stavebním odboru, ale nic nezkazíte.
  • Podle stavebního zákona existují tři varianty rekonstrukcí: je to rekonstrukce bez ohlášení, rekonstrukce bez stavebního povolení a rekonstrukce se stavebním povolením. To je nutné v případě, kdy budete zasahovat do nosných konstrukcí.
  • Většina bytových domů má zřízené SVJ nebo jde o družstevní byt. V těchto případech je nutné respektovat stanovy a informovat o zamýšlené rekonstrukci sousedy.

Vy máte svá práva, sousedé také

Říkáte si, že si ve svém bytě můžete dělat, co chcete? Nikdo vám do toho nesmí mluvit, když je ve vašem vlastnictví?  To není tak docela pravda. Jinak řečeno, vy máte svá práva a sousedé také. Vzájemně byste je měli respektovat.

Vlastník bytové jednotky je ve výkonu svého vlastnického práva omezený paragrafem 127 občanského zákoníku (sousedská práva). Podle tohoto paragrafu se má vlastník zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval své sousedy nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práva.

Je asi jasné, že hlučet vrtačkou ve dvě ráno je značně omezující. Respektujte právo sousedů na odpočinek a dodržujte noční klid (22.00 a 6.00 hodin). Zkuste s hlučnými pracemi přestat nejlépe do 20.00 hodin.

Nedělejte si ani naschvály, například stavební materiál naskládaný před dveřmi vašeho souseda vaše vzájemné vztahy rozhodně nezlepší. Samozřejmostí by mělo být, že každý den po skončení prací provedete alespoň základní úklid společných prostor.

Ostatně, spoluvlastnických vztahů k budovám a bytovým jednotkám se dotýká zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Podle paragrafu 13 nesmí vlastník bytu provádět takové úpravy bytu, kterými by ohrožoval výkon vlastnických práv vlastníků ostatních bytových jednotek.

Společné prostory? To není jen chodba

Při rekonstrukci bytu byste měli pamatovat na to, že nesmíte poškodit nebo zasahovat do společných částí domů. Mezi ně nepatří pouze chodba nebo vchod. Pod pojem společné prostory spadají takové části domu, jako je schodiště, balkóny, komíny, rozvody tepla, elektřiny nebo plynu, kanalizace, svislé i vodorovné konstrukce.

Konkrétně by měly být společné prostory definované ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky nebo ve smlouvě o výstavbě. Před zahájením rekonstrukce proto bude jedině dobře, pokud si tento dokument znovu přečtete nebo ho poskytnete stavební firmě.

Pokud byste rekonstrukcí bytu zasahovali do společných částí domu, budete potřebovat souhlas společenství bytových jednotek (SVJ). Společenství hlasuje na shromáždění, přičemž rozhodující je podíl na společných částech domu počítaný podle velikost podlahové plochy bytu. Souhlas bude třeba, pokud budete upravovat například balkon nebo měnit dispozice bytu a tento zásah se dotkne některé nosné konstrukce.

Rychlá a čistá rekonstrukce

Asi není nutné připomínat, že byste rekonstrukci bytu neměli zbytečně prodlužovat, ale sami určitě chcete bydlet co nejrychleji. Ve štychu by vás neměla nechat ani stavební firma, úspěch rekonstrukce záleží hlavně na jejím výběru. Vhodné je požádat o finanční nabídku více stavebních firem a zajímat se také o jejich reference.

Stavební firma by vám měla umět odpovědět na všechny otázky, které se rekonstrukce týkají a poskytnout vám i časový harmonogram prací. Trvejte na jeho dodržování. Počítejte ale s tím, že při rekonstrukcích starších bytů se může objevit neočekávaný kostlivec ve skříni, který může rekonstrukci zkomplikovat. Proto sousedům raději oznamte alespoň o týden delší předpokládaný termín rekonstrukce. Přece jen je příjemnější, když skončíte dřív než o poznání později.

Jak probíhala rekonstrukce u vás? Byli vaši sousedé tolerantní?

Rezidence Neklanka

Co dělá koronavirus s hypotékami? A vyplatí se s úvěrem ještě chvíli počkat?

Pandemie koronaviru a s ní související vládní opatření zamotala hlavu nejednomu ekonomovi a analytikovi. Burzy a akcie reagovaly na zprávy o útlumu světové ekonomiky zběsile. Zlato nejdříve zdražilo a pak zlevnilo. Ceny ropy se propadly. Kde kdo mluví o přicházejícím zlevňování nemovitostí, jež pro někoho představují přístav a dobrou investici v nevyzpytatelné době. Na to vše pochopitelně reagují centrální banky. ČNB se například rozhodla snižovat úrokové sazby. Jenže banky zatím mlčí. Otázka tedy zní: půjčovat si na bydlení teď, nebo ještě počkat?

Přehledně: Co musí a co nesmí být v nájemní smlouvě?

Když (si) pronajímáte byt, je důležité dobře si vybrat nemovitost, respektive nájemníka. Ještě důležitější ale je správně sepsat nájemní smlouvu, která ochrání vás (jako majitele) i vás (jako nájemníka). Zjistili jsme, co vše v nájemní smlouvě musí být a co v ní naopak být nesmí. Tak, aby byla vyvážená a neznevýhodňovala ani jednu stranu.

geosan development