Benkova Rezidence

Magazín o bydlení

Směr vývoje cen za reality v ČR

Letošního roku už tomu bude víc jak pět let, co světem otřásla ekonomická krize, která se odrazila zvláště v cenách realit. Ty už jsou v současné době víceméně stabilizované a odborníci tvrdí, že to nejhorší už je za námi. Jak ale vypadá budoucnost cen za reality v horizontu následujících pár let? Budou stoupat, klesat, nebo se můžeme připravit na jejich stagnaci?

Žádné razantní výkyvy v cenách realit

Během posledních dvou let ceny nemovitostí klesaly, nicméně pro nejbližší měsíce se předpokládá jejich stagnace především vzhledem ke snížení úrokových sazeb a snaze bank půjčovat peníze. Výhledově do pěti let by ceny za nemovitosti neměly zaznamenat žádné razantní výkyvy ani směrem nahoru, ani dolů. Co se týče hlavního města Prahy, ceny bytů jsou zde stále ještě na vyšší hranici, než si stojí jejich reálná hodnota.

Vývoj v krátkodobém časovém horizontu

Chtěli-li bychom si udělat představu o cenách realit během příštího roku, tedy roku 2014, pracovníci realitních kanceláří prorokují povětšinou stagnaci, popřípadě mírné kolísání, resp. stoupání cen za nemovitosti. Vývoj obvykle odvozují od situace během předešlého půl roku, kdy se ceny bytů držely na přibližně stejné cenové hranici a ceny za stavební pozemky zaznamenaly drobný nárůst.

Jak se budou ceny realit vyvíjet během následujících pěti let?

Je jisté, že na tuto otázku není snadné odpovědět už jen z toho důvodu, že ceny nemovitostí ovlivňuje celá řada faktorů, jejichž budoucnost také není snadné předpovědět. Důležitou roli samozřejmě hraje ekonomika státu, vývoj hypoték, nezaměstnanost apod. Propad v řádech desítek procent u cen za nemovitosti se však podle odborníků bát nemusíme. Je také těžké vývoj cen nemovitostí zobecnit. Vždy totiž záleží na konkrétní lokalitě a typu nemovitosti. Například ceny bytů by měly v následujících pěti letech stagnovat, vezmeme-li v úvahu vývoj cen během předešlých pěti let. Podíváme-li se ovšem na současnou situaci, kdy zájem o koupi bytů poměrně roste, kdy úrokové sazby jsou nízké a kdy vyřízení hypotéky na byt je relativně rychlé, můžeme zase na druhou stranu očekávat mírný nárůst ceny za byty v časovém horizontu následujících pěti let.


Zdroj:  https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_bytu  

Situace v jihomoravském kraji

Stagnující ceny realit během posledních pěti let zaznamenala jihomoravská metropole, Brno, kde ceny rezidenčních pozemků během tohoto období nezaznamenaly téměř žádný výkyv a tento vývoj lze pravděpodobně předpokládat i během následujícího roku. V jihomoravském kraji můžeme také pozorovat ustálení cen a především jejich pokles ve srovnáním s obdobím ekonomické krize. Ceny se dostaly na hranici reálnosti a skutečnou hodnotu takřka nepřevyšují. Vzhledem k tomu že se za poslední dobu zvýšil zájem o byty, a to jak o nové, tak i starší, nemůžeme prakticky předpokládat, že by se jejich cena v budoucnu snížila. Růst cen by na druhou stranu neměl být razantní, jak již bylo řečeno, a měl by se odvíjet od celkové poptávky o tento druh komodit.

Navýšení průměrné ceny za byty

Vývojem cen bytů v naší republice se podrobněji zabývá společnost EuroNet Media, která zjistila, že od roku 2008 se letos konalo první navýšení ceny bytů, konkrétně pak z průměrné ceny 1 667 143 Kč na 1 736 552 Kč.

Benkova Rezidence

Psychologie domova: Jak prostředí ovlivňuje náš duševní stav

Prostředí, ve kterém žijeme, má zásadní vliv na naše duševní zdraví a pohodu. Barvy jsou jedním z klíčových prvků ovlivňujících naše emoce a nálady v domácím prostředí.

Energetická úspornost ve vašem domě: Zelené technologie pro každodenní bydlen

Zelené technologie se stávají nedílnou součástí moderních domácností s ohledem na udržitelnost a snižování spotřeby energie.

geosan development