Benkova Rezidence

Magazín o bydlení

Vliv osvětlení na fungování biologických hodin

Jak souvisí tělesné biorytmy a produkce hormonů? Pokud se bavíme o cirkadiánních rytmech, tak máme na mysli tělesné biorytmy, které se střídají v pravidelných intervalech v průběhu dne (bdění a spánek). V důsledku změny osvětlení dochází ke změnám v hladině různých hormonů (melatoninu, kortizolu, serotoninu). Cirkadiánní rytmus správně funguje při tvorbě melatoninu.

Důsledky působení denního světla na naše tělo
Narušení cirkadiánních rytmů vede k nepříznivému psychickému stavu, výkyvům v náladách a chování. Na tyto rytmy má vliv několik faktorů. A to vnitřní faktory (druh stravy a množství stresu) a vnější faktory (množství přirozeného a umělého světla v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme).
Vliv hormonů na zdraví a tělo člověka
Serotonin
Za vznik tohoto hormonu vděčíme aminokyselině tryptofan. Serotonin je strůjcem optimistické a dobré nálady. Má významný  vliv na to, jak se cítíme během dne. Nedostatek serotoninu způsobuje úzkost, stres, depresi. Světlo podporuje jeho tvorbu. Nedostatek serotoninu může způsobit zažívací problémy jako jsou bolesti břicha, zácpa a také migrény. Důležitou roli hraje také při srážení krve.
Tvorba serotoninu se odvíjí od množství světla. V důsledku sníženého přísunu světla v zimních měsících můžeme tedy trpět nedostatkem tohoto hormonu.
Jak doplňovat hladinu serotoninu?
Serotonin můžeme získat ze zdravé stravy, správným osvětlením při práci i v domácnosti, dostatečným pohybem a vystavením se slunečním paprskům. Pobyt na slunci zvyšuje tvorbu serotoninu. Pohyb je žádoucí pro tvorbu neurotransmiterů a při předcházení vzniku depresí.
Melatonin
Jakmile se začne stmívat začne se serotonin přeměňovat na melatonin. Čím více serotoninu je v těle, tím víc melatoninu z něj vznikne. K vylučování melatoninu dochází v noci. Je to hormon, který podporuje dobrý spánek a hezké sny.
Kortizol
Tělo vytváří kortizol v ranních hodinách. Největší množství kortizolu se v krvi nachází kolem 9 hodiny ranní a v průběhu dne jeho hladina klesá. K tvorbě kortizolu přispívají následující faktory: kofein, nedostatečné množství spánku, stres, nesprávné osvětlení, trauma.
Studie potvrdily, že bílé světlo zvyšuje hladinu kortizolu.
Špatná hladina kortizolu může mít za následek různé problémy: srdeční potíže, deprese, problémy s plodností, impotenci, špatnou imunitu, problémy s pamětí. Kortizol se začne vylučovat tehdy, kdy jsme vystaveni nějakému stresu. Dlouhodobé vylučování kortizolu v důsledku chronického stresu může vést k nenapravitelným fyziologickým změnám.
Jakým způsobem regulovat hladinu kortizolu?
– navýšit příjem hořčíku a Omega 3,
– doplnit vitamin C, černý čaj a ženšen,
– dbát na kvalitní osvětlení,
– minimalizovat stres a stresové situace,
– změnit biorytmus.
Jaký vliv má osvětlení na biorytmus a tvorbu hormonů
Aktivitu člověka a jeho biorytmus lze ovlivnit vhodným podílem modré složky světelného spektra a jeho nasměrování přímo do lidského oka. Díky těmto poznatkům se již nezaměřují odborníci na osvětlení pouze na technické parametry osvětlení, ale kladou důraz také na biologický vliv světla na lidský organismus.
Vliv denního světla na psychickou pohodu
Denní světlo má pozitivní vliv na psychiku člověka. Jeho dostatek je velmi přínosný v prostorech, kde tráví během dne nejvíce času. Pokud denní světlo v těchto prostorech chybí nebo je ho nedostatek, tak přichází na řadu umělé osvětlení. Při projektování prostor je tedy velmi důležité využít, co nejvíce přirozeného denního světla a umělé osvětlení využít jako doplňkovou možnost.
Modrá složka osvětlení
Za pomoci vhodného osvětlení je možné ovlivňovat biorytmy, výkony člověka, bojovat s depresí nebo symptomy některých nemocí. Díky vědeckému objevu třetího druhu fotoreceptorů v lidském oku, které jsou citlivé na modré světlo je možné dosáhnout těchto pokroků. Tento objev umožňuje výrobcům osvětlení vyrábět světla, která jsou pro člověka prospěšná.
Benkova Rezidence

Trendy v moderním bydlení

V dnešní době se stále více lidí zajímá o udržitelnost a ekologii.

Psychologie domova: Jak prostředí ovlivňuje náš duševní stav

Prostředí, ve kterém žijeme, má zásadní vliv na naše duševní zdraví a pohodu. Barvy jsou jedním z klíčových prvků ovlivňujících naše emoce a nálady v domácím prostředí.

geosan development