element letňany

Magazín o bydlení

Jak probíhá dražba bytů

Pro jednoho šance jak levně pořídit nemovitost, pro druhého nepříjemná situace, kdy ztrácí střechu nad hlavou. I tak je možné pohlížet na dražbu bytů, domů nebo jiných nemovitostí, o něž lidé přicházejí díky neschopnosti splácet půjčky a hypotéky. Počet nemovitostí zabavených exekutorem každoročně stoupá. Zároveň roste i zájem o byty pořízené v dražbě. Koupit je totiž můžete za velmi zajímavou cenu.

O možnosti koupit nemovitost v dražbě ví podle dříve realizovaného průzkumu více než 80 procent lidí. Někteří z nich ale stále zůstávají k podobnému způsobu pořízení bydlení nedůvěřiví – dražba pro ně totiž představuje krok do neznáma. Pojďme se proto dnes podívat, jak taková dražba vůbec probíhá a na co si dát pozor.

Průzkum

Podle výzkum realizovaného společností STEM/MARK před třemi lety vědělo o možnosti koupit si nemovitost v dražbě 81 procent lidí. Přímou zkušenost s tímto typem koupě bytu či domu mělo jen 15 procent dotázaných. Pokud by se v dražbě objevila nemovitost, která by vyhovovala jejich požadavkům, uvažovalo by o této možnosti 82 procent lidí.

Cenu bytu dopředu neznáte

Odborníci upozorňují na to, že veřejná dražba je jedním z nejtransparentnějších a nejbezpečnějších způsobů nákupu nemovitosti. Zdůvodňují to skutečností, že na rozdíl od klasického realitního prodeje, kdy se vlastníkem nemovitosti kupující stává až po zápisu do katastru nemovitosti, je vlastníkem bytu či domu koupeného v dražbě okamžitě (resp. po uhrazení částky, za níž byla nemovitost vydražena).

Čtěte také: Jak koupit byt a na co si dát pozor

Na druhou stranu, v případě, že vstupujete do dražby, není jasné, za kolik se nemovitost nakonec prodá. Zpravidla lze v dražbě pořídit byty nebo domy levněji, než na realitním trhu, ale může se stát, že výsledná cena bude nakonec vyšší. A to zejména v takovém případě, že zájem ze strany účastníků dražby bude velký, nemovitost bude atraktivní apod.

K nesporným výhodám dražby patří oproti jiným (například obálkovým metodám) to, že je veřejná a transparentní. Nutno také podotknout, že do dražby nejsou zařazovány pouze nemovitosti, které jsou odebrány dlužníkům, ale i například volné družstevní byty apod.

Průběh dražby nemovitostí

Nejprve si upřesníme samotný termín dražba – jedná se o veřejné setkání, kde jsou prodávány věci nemovité (byty, domy apod.) i věci movité. Dražba se koná na základě návrhu, který podává buď samotný vlastník (v případě dobrovolné dražby), nebo dražební věřitel (v případě nedobrovolné dražby). Nepřekvapí, že k nejčastějším navrhovatelům dražeb patří exekutoři.

Důležitou osobou v případě dražeb nemovitostí je tzv. dražebník, který dražbu připravuje a organizuje. Je mj. zodpovědný i za hladký a zákonný průběh celé akce. Pokud o vstupu do dražby bytu či domu uvažujete, zjistěte si informace o pořadateli dražby, který musí mít koncesi k provádění dražeb a měl by být pojištění k odpovědnosti za škody.

Konání té které dražby je oznámeno tzv. dražební vyhláškou. Zjednodušeně řečeno se jedná o dokument, v němž je uvedeno místo a čas konání dražby, datum prohlídky draženého bytu či jiné nemovitosti, označení účastníků dražby (dražebník, navrhovatel, vlastník, dlužník atd.). V dražební vyhlášce se mj. dozvíte, zda se jedná o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou (exekuce) a jaká je minimální výše podání. Uvedena by měla být i odhadní cena nemovitosti stanovená znalcem. Zájemci o nemovitost by se z dražební vyhlášky měli dozvědět i způsob a lhůtu uhrazení ceny vydraženého domu či bytu.

Samotný průběh dražby řízen tzv. licitátorem, který by měl účastníky seznámit s draženou nemovitostí a informovat je o způsobu podávání nabídek apod. Licitátor účastníky vyzívá k podávání nabídek a dražba je ukončena ve chvíli, kdy nikdo další neučiní nabídku po třetí výzvě. V té chvíli je nemovitost „přiklepnuta“ vydražiteli, který je následně povinen zaplatit cenu vydražené nemovitosti ve stanovené lhůtě.

Jak se zapojit do dražby bytu

Pokud hledáte nový byt nebo jinou nemovitost, může být dražba vhodným způsobem jejího nabytí. Do dražby nemovitosti se může kdokoli. Vyloučeni ale bývají například dlužníci, jejichž nemovitost se draží, licitátor nebo jemu blízké osoby, cizí státní příslušníci bez trvalého pobytu v ČR nebo osoby, na jejichž majetek je vyhlášen konkurs.

Nemovitosti, které jdou do dražby, je možné hledat na specializovaných portálech, jedná se například o tyto:

Připomeňme, že podmínkou účasti v dražbě je složení tzv. dražební jistoty (její výše bývá uvedena rovněž v dražební vyhlášce a neměla by přesáhnout 30 procent nejnižšího podání). Pokud v dražbě neuspějete, pochopitelně vám vklad bude vrácen.

Podělte se s námi o vaše zkušenosti v diskuzi. Účastnili jste se dražby nemovitosti? Uvažujete o koupi bytu v dražbě?

element letňany

Do jakého věku bydlet u rodičů? A jaké jsou dnes šance sehnat první byt?

Tři čtvrtiny mladých lidí v České republice si myslí, že bydlet u rodičů po třicítce je nepatřičné. Osamostatnit se většinou chtějí do pětadvaceti let. Dosáhnout na vlastní bydlení je pro ně ale složité. Dobrých bytů je na trhu málo, jejich ceny jsou vysoké a odborníci říkají, že zlevňování je v nedohlednu. Pomoci by podle mladých lidí měl stát. Někteří z nich zase spoléhají na rodiče nebo pověstnou fortunu.

Byty v Praze: O jaké nemovitosti je zájem a proč se málo staví?

Za poslední roky se toho v českém stavebnictví příliš nezměnilo. Staví se, ale málo. Byty jsou hlavně ve větších městech drahé, rekordy trhá Praha. A zdá se, že ani v roce 2020 se neblýská na lepší časy. Nová povolení na stavbu bytů jsou sice vydaná, ale v metropoli jich budou chybět tisíce. Kdo má peníze, byty nakupuje a pronajímá je. To je další aspekt současného trhu s bydlením. Ten, kdo nedosáhne na hypotéku, musí do nájmu.

geosan development