Benkova Rezidence

Magazín o bydlení

zateplení

Má pořád smysl zateplovat? A kolik můžete získat z dotací?

Zdražovat má elektřina i zemní plyn. Zateplení domu je tak podle odborníků stále jednou z nejlepších možností, jak snížit náklady na vytápění. Lidé mohou o příspěvek na izolaci domu stále žádat z programu Nová zelená úsporám. Dotace podporují i instalaci obnovitelných zdrojů, například tepelných čerpadel nebo solárních panelů.

zelena usporam

Zelená úsporám2: nové dotace na zateplení

Snížit náklady na vytápění je snem snad každého majitele nemovitosti, zvláště pak, když se podívá na roční vyúčtování energií. Řešením je zateplování a snižování energetické náročnosti domu. To je samozřejmě finančně nákladné – dobrou zprávou ale je, že vláda chystá nové dotace na zateplování.

Jestliže jste se zateplováním domu otáleli, udělali jste dobře. Na opatření realizovaná po 1. lednu 2013 totiž budete moci dostat státní dotace, a to až do výše 50 % uznatelných nákladů. Ministerstvo životního prostředí se totiž rozhodlo pokračovat v programu dotací na zateplování, které veřejnost zná jako Zelenou úsporám. Původní program provázely určité komplikace, kdy došly peníze, a nedostalo se na všechny žadatele. To by se v dotačním programu Nová zelená úsporám opakovat nemělo.

Dotace na zateplení startují v srpnu 2013

Dotace na zateplení budou financovány z prodeje emisních povolenek, stejně jako tomu bylo u původního programu. Aby se ministerstvo vyhnulo tomu, že peníze dojdou, bude výzvy vyhlašovat postupně a příjem žádostí zastaví, jakmile bude objem peněz vyčerpán.

První výzva bude vyhlášena již na jaře. „Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace,“ uvedla ředitelka Státního fondu životního prostředí ČR Radka Bučilová.

Více zateplíte, více dostanete

Výše podpory se bude odvíjet od dosažené úspory energií. Jinak řečeno, kdo více sníží potřebu tepla na vytápění, dostane více peněz. Z dotací je pak možné pokrýt maximálně 50 % výdajů na zateplení. Celkem program Nová zelená úsporám počítá s tzv. třemi hladinami:

  • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % – podpora 25 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % – podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % – podpora 50 % z uznatelných nákladů

Kdo bude moct o dotace na zateplení žádat?

O dotace z programu Nová zelená úsporám bude moct požádat každý majitel nemovitosti (fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva i obce). Podporováno bude například kompletní zateplování rodinných i bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů) i nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Žádosti o dotace bude možné podávat elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2013. Více informací je možné získat na bezplatné lince 800 260 500 a na www.nova-zelenausporam.cz.