Rezidence Neklanka

Magazín o bydlení

Rekonstruujete byt nebo balkon? Jaké změny musíte nahlásit SVJ?

Rekonstruovat byt, který máte ve svém vlastnictví, není jen tak. Některé úpravy musíte nahlásit sousedům nebo požádat o souhlas SVJ neboli společenství vlastníků. Podívejte se, zda se vás tato povinnost týká.

Úpravám bytu se jednou za čas nevyhne žádný vlastník. Zatímco u některých drobných úprav, jako je například výměna kuchyňské linky, o souhlas ostatních majitelů bytů ve vašem paneláku nebo činžáku žádat nemusíte, při větších stavebních zásazích je to jinak.

Rekonstrukce. Povolení. Ohlášení

Když se ale do rekonstrukce kuchyně pouštíte a předpokládáte, že u vás dělníci nějaký čas pobudou a jejich práci bude provázet kravál, je slušné o tom sousedy informovat. Většina bytových domů má nástěnku, kde se objevují různé informace. Napište na papír, že se u vás rekonstruuje a omluvte se za případný hluk. Sousedským vztahům to jen prospěje.

Potom je tady ještě další otázka: povolování, schvalování a ohlašování stavebních úprav či rekonstrukcí. Stavebním povolením se nemusíte vždy obtěžovat. Zmírnily se například požadavky úřadů při rekonstrukci bytových jader. Stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu nejsou podle stavebního zákona nutné v následujících případech:

  • když stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí staveb,
  • když se nemění vzhled a užívání stavby/bytu,
  • když rekonstrukce neovlivní požární bezpečnost stavby,
  • když není vyžadováno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA),
  • když není rekonstruována kulturní památka.

Krom toho, stavební zákon rozlišuje dva typy stavebních zásahů. Stavební úpravu chápe jako změnu dotčené stavby, kdy se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbou stavby rozumí práce, které zabezpečuje dobrý stavební stav budovy, aby nedocházelo ke zhodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Čtěte také: Rekonstrukce bytu: Kdy potřebujete souhlas sousedů?

Rekonstrukce bytu a ohlášení SVJ

Zda musíte informovat o plánované rekonstrukci nebo stavebních úpravách balkonu ostatní majitele bytů, záleží na tom, jestli je byt ve vašem osobním vlastnictví, nebo je v družstevním vlastnictví.

  • Byt v osobním vlastnictví. Majitel takového bytu většinu úprav může provádět i bez souhlasu SVJ. Výjimkou jsou rekonstrukce a stavební úpravy, které zasahují do společných částí domu. V takovém případě potřebuje souhlas i ostatních majitelů bytů. Příkladem jsou úpravy, které zasáhnou balkóny, nosné příčky, chodby, komíny, rozvody vody, kanalizace nebo plynu. Nejlepší je, pokud nahlédnete do smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, kde budou tyto požadavky specifikovány. Obrátit se můžete také na předsedu SVJ. Pokud k vaší rekonstrukci budete potřebovat souhlas společenství, musí se o něm hlasovat na společné schůzi. Ta se většinou koná jednou za čas a v některých případech bývá potíž s účastí majitelů. Obvykle stačí, když vám úpravy posvětí tříčtvrtinová většina vlastníků jednotek.
  • Byt v družstevním vlastnictví. Majitelem nemovitosti je v tomto případě družstvo. Vy jako družstevník vlastníte pouze podíl v bytovém družstvu s právem nájmu k bytové jednotce. O rekonstrukci nebo úpravě bytů proto rozhoduje družstvo – a právě družstvo vám musí udělit souhlas k rekonstrukci. Nahlédněte proto do stanov družstva nebo kontaktujte jeho předsedu. Přečtěte si také, jaká specifika má družstevní byt.

Práva máte vy i vaši sousedé

Jistě, máte právo upravit si byt podle svých představ, a pokud v družstvu nebo SVJ nenarazíte na nepřející sousedy, pravděpodobně vám v úpravách nikdo bránit nebude. Na druhou stranu, práva mají i vaši sousedé.

Proto by se měl vlastník bytu zdržet všeho, čím by nad „míru přiměřenou poměrům“ obtěžoval sousedy nebo čím by ohrožoval výkon jejich práv. Stanovit přiměřenou míru je zpravidla obtížné, ale stačí se řídit zdravým selským rozumem. Mimo jiné například upozornit sousedy na to, že hodlá rekonstruovat a snažit se co nejvíce omezit hlučnost a prašnost v domě.

Spouštět sbíječku nebo vrtačku v sobotu v šest ráno také není optimální, ačkoli noční klid trvá od deseti večer do šesti ráno. Slušnost a ohleduplnost je ale na místě, stejně jako úklid společných prostor po skončení rekonstrukce.

Když potřebujete stavební povolení

V situaci, kdy budete ke stavebním úpravám potřebovat stavební povolení, stanou se vaši sousedé účastníky stavebního řízení. V případě, kdy rekonstrukce nebo přestavba zasáhne i do společných částí domu, například do chodby, bude účastníkem stavebního řízení i SVJ. K úspěšnému vyřízení stavebního povolení potom budete potřebovat také souhlas sousedů nebo společenství vlastníků.

Rekonstruovali jste byt? A co na to vaši sousedé?

Rezidence Neklanka

Co dělá koronavirus s hypotékami? A vyplatí se s úvěrem ještě chvíli počkat?

Pandemie koronaviru a s ní související vládní opatření zamotala hlavu nejednomu ekonomovi a analytikovi. Burzy a akcie reagovaly na zprávy o útlumu světové ekonomiky zběsile. Zlato nejdříve zdražilo a pak zlevnilo. Ceny ropy se propadly. Kde kdo mluví o přicházejícím zlevňování nemovitostí, jež pro někoho představují přístav a dobrou investici v nevyzpytatelné době. Na to vše pochopitelně reagují centrální banky. ČNB se například rozhodla snižovat úrokové sazby. Jenže banky zatím mlčí. Otázka tedy zní: půjčovat si na bydlení teď, nebo ještě počkat?

Přehledně: Co musí a co nesmí být v nájemní smlouvě?

Když (si) pronajímáte byt, je důležité dobře si vybrat nemovitost, respektive nájemníka. Ještě důležitější ale je správně sepsat nájemní smlouvu, která ochrání vás (jako majitele) i vás (jako nájemníka). Zjistili jsme, co vše v nájemní smlouvě musí být a co v ní naopak být nesmí. Tak, aby byla vyvážená a neznevýhodňovala ani jednu stranu.

geosan development